بانک سخنان بزرگان

بسیار خوش آمدید

سخنان صادق هدایت

انسانیت پیشرفت نخواهد كرد و آرام نخواهد گرفت

و روی خوشبختی و آزادی و آشتی را نخواهد دید

تا هنگامی كه گوشت خوار است .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

كسانی كه دست از جان شسته اند و از همه چیز سر خورده اند ،

تنها آنان می توانند كارهای بزرگ انجام دهند .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

خوب بود می توانستم كاسه سر خودم را باز كنم و همه این

توده نرم و خاكستری پیچ پیچ كله خودم را در آورده بیندازم دور ،

بیندازم جلو سگ .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

برای من بزرگترین معجزه همین است كه من وجود دارم .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

از كجا باید شروع كرد ؟ چون همه فكر هایی كه عجالتا در كله ام می جوشد

، مال همین الان است ، ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اگر بشر دست از كشتن حیوانات بردارد ، آدم هم نخواهد كشت .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

انسان متمدن امروزی و همچنین وحشی های سرگردان

به جز شكم و شهوت چیز دیگری را در نظر ندارند .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

انسان نه فقط احمق ترین حیوانات است ، بلكه

درنده ترین و شریر ترین آنهاست .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

زر پرستی و شكم پروری همه احساسات

عالیه انسان را خفه می كند .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مرگ ، همه هستی ها را به یك چشم نگریسته و سرنوشت

آنها را یكسان می كند ، نه توانگر می شناسد و نه گدا .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

تا دنیا چنین است كه هست ، حقیقت از آن چیزی است كه

قدرت نداشته و با قدرت هم كنار نیامده است .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سرنوشت است كه مرا به این سو و آن سو می كشاند .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

من گمان می كنم آزادم ولی جلو سرنوشت خودم

نمی توانم كمترین ایستادگی كنم .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

زندگی شبیه یك آتشكده است كه باید مرتب

مواد مشتعله به آن برسد تا خاموش نگردد .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 14:45  توسط .امید رودبار  |